Môžme čistiŤ touchshield ?

Môže touchshield poškodiť povrch na ktorý je aplikovaný ?

Aká je ŽivotnosŤ touchfield fólie ?